Äkta och original Pain Hook®

är nu HealingHOOK

MINSKAR SMÄRTA OCH MUSKELSPÄNNING

LÄTTER HUVUDvärk OCH MIGRÄNSYMPTOM

ÅTERHÄMTNING SNABBARE FRÅN ÖVNINGAR

FÖRBÄTTRAR BLODCIRKULATION OCH SYREFÖRSÖRJNING TILL HJÄRNAN

Rekommenderas av läkare

”En enkel uppfinning kan vara utmärkt. Till exempel har en bobbynål en bit ståltråd och en liten bit plåt. Ändå är det en av de vanligaste nödvändigheterna i världen. Smärtkroken® tillhör densamma. serie enkla, men giltiga verktyg. Låt det också spridas över hela världen, för det hjälper människor som lider.”

Erkki J. Valtonen

doktor i medicin, professor

Mer än 200 000 produkter har redan sålts - du kan känna igen den äkta på nyckelbrickan

Smärtkroken är ett lättanvänt verktyg för självvård av muskler som utvecklades 2002.

Orsaken till smärta i nacke-axelområdet är mest muskelspänningar på grund av en statisk position. Smärtkrokens kraft är baserad på frigörande av muskelspänningar, ökad blodcirkulation och avlägsnande av avfallsmaterial från musklerna.

Genom att koppla på får du snabb hjälp vid symtom orsakade av muskelstelhet, såsom huvudvärk, yrsel och ischiassymptom.

SÅLD PRODUKT

%

FINSKA RÅVAROR

%

FINSK DESIGN OCH PRODUKTION