Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Markkinointitoimisto Hyvähenki Oy
Y-tunnus:2974016-8
Osoite: Härkälähteentie 24, 33680 TAMPERE
Puhelin: 03 755 8288

2. REKISTERIASIAT
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin, tiedusteluihin tai palautteisiin vastaa asiaan nimetty henkilö osoitteessa info@healinghook.fi

3. REKISTERIN NIMI
HealingHOOK:n asiakasrekisteri ja GMarkkinointitoimisto Hyvähenki Oy:n väliaikaiset markkinointirekisterit.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Asiakkaan nimi

Asiakkaan osoitetiedot

Sähköpostiosoite

Matka- ja/tai muu puhelinnumero

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterit koostetaan HealingHOOKin asiakastietojärjestelmästä, verkkokaupasta ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.